Премини към основното съдържание

Кметът на община Белица подписа важни проекти

Кметът на община Белица Радослав Ревански подписа важни проекти. Това се случи в земеделското министерство. Те са на стойност 3 000 800 лева

Единият проект е „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща  обект Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Белица от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По проекта се предвижда полагане на топлоизолация върху сградите на стария и новия корпус на училището, строително монтажни работи по покрив и фасади, строително - монтажни работи в стария корпус и новия корпус и асфалтиране в двора на училището, изграждането на няколко групи от зелени площи.

Също така се предвижда и изграждането на игрища за волейбол, баскетбол и футбол с изкуствена настилка, както и  монтирането на пейки в училищния двор. Ще бъде монтирана  отоплителна инсталация, изграждане на две съблекални с душ и тоалетна обслужващи физкултурния салон, подмяна на  старите врати в корпуса, а в класните стаи се монтират шкафове за дрехи. Ще бъдат подменени и съществуващите  информационни табла в коридорите  с нови. Парапетът на централното стълбище също ще бъде подменен. Изгражда се рампа за инвалиди към югозападния вход на стария корпус и други строително ремонтни дейности.

Другият много важен инфраструктурен проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица” . Целта е  подобряване  качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа. Изпълнението на проекта ще доведе до ефективно, качествено и устойчиво рехабилитиране на уличната мрежа в 5 населени места – Белица, Бабяк, Краище, Дагоново и Горно Краище.

Източник: dariknews.bg